Konferans och Festvåningsverksamhet

Är ni en förening eller ett sällskap som behöver tillgång till en lokal för exepelvis årsmöte eller fest så hör gärna av er.
Vi har rymliga lokaler med sammanlagt 105 sittplatser fördelade på två salar där den mindre och mysigare har 33 platser.

Alla de menyförslag som finns på hemsidan är såklart möjliga att få till er sammankomst, önskas annat kom med förslag.
Bokningar och förfrågningar rörande konferans och festvåningsverksamhet tas gärna emot på telefonnummer: 0176-223630
på vardagar efter klockan 14.00.

Alla de menyförslag som finns på hemsidan är såklart möjliga att få till er sammankomst, önskas annat kom med förslag.
Bokningar och förfrågningar rörande konferans och festvåningsverksamhet tas gärna emot på telefonnummer: 0176-223630
på vardagar efter klockan 14.00.